ASDEP Personelleri Sahada

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.

64. ve 65. Hükümet Programında yer alan “Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçireceğiz” ifadesine istinaden Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla, Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) Türkiye genelinde hayata geçirilmiştir.

Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyeti olan “Alan Taraması”  ASDEP’in önemli unsurlarından biridir. 

ASDEP Personellerimizin Yükümlülükleri Neler ?

Ziyaret edilen kişi ve ailelere ASDEP hakkında bilgilendirmede bulunmak.

Ziyaret öncesinde sorumluluk alanında yer alan kişi ve ailelere dair mevcut idari veri tabanlarında (Bütünleşik Sosyal Yardım veri tabanı vb.) yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını incelemek ve değerlendirmek, görüşme sırasında inceleme ve gözlemlerde bulunmak, notları ve verileri işlemek.

Aile ve aile bireylerinin ihtiyacına ilişkin durumunu incelemek ve ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli yönlendirme ve rehberlikte bulunmak, gerektiği takdirde söz konusu desteğe erişimini kolaylaştırmak için bizzat yardımcı olmak veya aracılık etmek.

Bakanlık ve kamunun diğer hizmetlerine ihtiyacı olan kişi ve aileleri, sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere ve STK’lara yönlendirmek

Müdahalesi zorunlu durumlar (konusu suç teşkil eden vb.) dışında, ASDEP sürecinin başlatılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve devam ettirilmesini öncelikle “ailenin veya kişinin talebi ile” gerçekleştirmek, gerektiğinde görüşmeler yoluyla bu talebin oluşmasına katkı vermek, ASDEP sürecinde, aile tarafından destek ve yönlendirme talebinde bulunulan konularla ilgili olarak, sorunların, ailede herhangi bir huzursuzluğa, rahatsızlığa ya da karışıklığa sebebiyet verilmeden çözümü yönünde çalışmalar yapmak. Ailenin rehberlik ve destek talep etmemesi durumunda sadece durum tespiti yapmak. 

Sorumluluk alanındaki muhtar, öğretmen, din görevlisi, sağlık görevlisi, komşu, aile büyüğü, yörenin ileri geleni vb. kişilerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat içinde bulunmak, kendisine iletilen bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak


Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Tepebaşı ve Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezlerimizde Sosyolog (5), Sosyal Çalışmacı (2), Psikolog (2), Aile ve Tüketici Hizmetleri (1), Reberlik ve Psikolojik Danışmanlık (1), Çocuk Gelişimi (1) alanlarından olmak üzere toplam 12 personel görev almaktadır.

ASDEP Görevlileri tarafından yapılan alan çalışmaları ve hane ziyaretleri neticesinde 255 hane ve 2 Muhtar ziyareti yapmıştır. Bu ziyaretler sonucunda hangi kurumlardan yardım alabilecekleri konusunda yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmiştir. 
 

 


Sonraki Sayfa: Bilgide Yarışıyoruz

Önceki Sayfa : SİROMA Ön İstişare Toplantısı