Engellilerimize Mutlu ve Ortak Bir Yaşam Alanı Sunmak Birincil Görevlerimizdendir

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” olarak belirlenmiş olup 1993 yılından başlamak üzere her ülkede olduğu gibi ülkemizde de her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmakta ve bu günde sorunların dile getirilmesi, çözümü ve bu konuda halkımızın bilinçlenmesi için önem taşımaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak toplumda yaşayan en dezavantajlı grup olarak nitelendirilen engelli bireylerin sosyal hayatın tüm alanlarında karşılaştıkları engelleri kaldırmak,  onlara diğerleri ile birlikte mutlu ve ortak bir yaşam alanı sunmak birincil görevlerimizdendir. Çünkü bu engeller kişileri fiziksel yetersizlikten kaynaklanan engellerden daha fazla kısıtlamaktadır.

Ülke nüfusumuzun %12’ lik bir kısmının engelli bireylerden oluştuğu düşünüldüğünde ve bu sorunlara aileleri de dahil ettiğimizde yaklaşık 25 milyon insanımızı ilgilendiren bir konudan bahsedilmektedir. Bu konu ile ilgili sorunlara çözüm bulmak başta devletimizi, sivil örgütleri ve herkesi ilgilendiren en önemli konudur.
Engellilerimizin önündeki engellerin kaldırılması, onların topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla,
Engelliler alanındaki gündemin canlı tutulması ve bu konudaki duyarlılıkların artması ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle kendini göstermiş, engellilerin sorunlarının çözümü anlamında çok önemli gelişmeler gözlenmiştir.
Bu yönde çıkartılan 5378 sayılı Engeliler Kanunu ile engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin engellerin kaldırılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

25.04.2013 tarihli 6462 Sayılı Kanun ve KHK’lerde ise özürlü, sakat ve çürük gibi kelimeler kaldırılarak insan onuruna yakışır kelimelerin telaffuz edilmesi sağlandı.
Eskişehir Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak temel prensibimiz, engelli ve ailenin bütüncül olarak desteklenmesi ve aile yanında bakımın sağlanmasıdır. Bu amaçla, Engelli Sağlık Kurulu raporu ile ağır derecede engelli olduğu tespit edilen ve kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az gelire (şu an için 784,97 TL.) sahip kişilere yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde aylık 932,56 TL. bakım ücreti ödenmektedir. Bununla ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Tepebaşı ve Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 2538 ağır engelli adına bakımını yapan yakınına 2015 yılı itibari ile toplam 25.917.364,96 bakım ücreti ödenmiştir. 2007’ den günümüze kadar ise toplam 155.832.566,73 TL ödenmiştir. 2016 yılı Ekim ayında ise engelli olan bireylerin bakımını gerçekleştiren 2764 kişiye bir aylık, toplam 2.557.787,46 TL bakım ücreti ödenmiştir.

Yine ağır engelli olup bakıma muhtaç durumda olan ve bakımı yakınlarınca yapılmak istenmeyen engellilerin bakımının sağlanması amacı ile ilimizde özel teşebbüs tarafından açılan 2 özel bakım merkezinde toplam 180 ruhsal ve zihinsel engellinin korunma ve bakımı sağlanmaktadır. Bu engellilerden, bakıma muhtaç durumda olanların ücretleri ise devlet tarafından karşılanmakta olup bu engellilerin bakımı için özel kuruluşlara 2015 yılında 2.060.117,07 TL. ödemede bulunulmuştur. Bu zamana kadar Özel Bakım Merkezlerine ise toplamda 7.831.787,21 ödeme yapılarak engelli vatandaşlarımızın bakım hizmeti karşılanmıştır. Ayrıca İlimizde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Yetişkin Zihinsel Engelli Kadınlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 45 zihinsel engelli kadının bakımı yatılı olarak sağlanmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, engel oranı % 40 ve üzeri olan engellilerden 17789 kişiye 2016 Ekim ayına kadar Engelli Kimlik Kartı verilmiştir. 2015 yılında 2629 engelli kimlik kartı işlemi gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı özel rehabilitasyon merkezlerinde gündüzlü olarak engelliler rehabilite hizmetlerinden yararlanmaktadır.
İl Sağlık Müdürlüğü’nce engellilerin tedavileri sağlanmakta ve talepleri halinde adlarına Engelli Sağlık Kurul Raporları ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Geliri olmayan ve %40’ın üzerinde engeli olan engellilere, engel oranı doğrultusunda 2022 sayılı yasa kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maaş bağlanmaktadır.

Ülkemizde üçüncü kez uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sürecinde İl Müdürlüğümüzce İlimizde müracaat eden engellilerin belirtilen sınava katılımları konusunda gerekli Ön
Kabul ve Taahhüt Beyanları düzenlenerek ÖSYM’ce sınava veya kuraya katılımları sağlanmıştır.

Engelli bireylerin toplumun aynası olduğunun bilincinde olarak, ülkemizde engelliliği en aza indirmek amacıyla gelişmelere destek olmak ümidiyle…
 
 

                                                                       Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü


Sonraki Sayfa: SİROMA Eğtimleri

Önceki Sayfa : Engellilerimiz Toplumun Aynasıdır