Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Eskişehir Eylem Planlaması

Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi Yıllık Faaliyet Planlama Toplantısı ilimizde gerçekleşti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mali desteği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca yürütülen "Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi" kapsamında 26 ilde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda 30 Mayıs-1 Haziran 2016 tarihinde ilimizde ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla gerçekleşen 3 günlük çalıştay sonucunda taslak olarak hazırlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eskişehir İl Eylem Planı (2017-2020), Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme komisyonunda tartılşılarak nihai halini vermek, akabinde uygulamaya konmak üzere ve Eylem Planının daha etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla 2017 yılı için Yıllık Faaliyet Planını oluşturmak üzere ilimiz Divan Otelde toplantı gerçekleştirildi.

Sonraki Sayfa: 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Önceki Sayfa : Kadına Yönelik Şiddet, Cinsiyet Ayrımcılığına Dayalı Bir İnsan Hakları İhlalidir