Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantıları

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı     

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesi ile 6284 sayılı kanun kapsamında ilgili kurumlar tarafından verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, ilde şiddet alanında toplanan verileri değerlendirmek, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesini yönelik çözüm önerileri geliştirmek üzere Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Vali Yardımcımız Ferhat ÇAĞLAR başkanlığında 2. Toplantıyı yapmak üzere toplanmıştır.
      
Söz konusu toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Deniz ŞENGEZER tarafından Eskişehir yerelinde Kadına Yönelik Şiddet alanında çalışan kurum ve kuruluşlar tanıtılmış, ilimizdeki mevcut durum anlatılmış ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eskişehir İl Eylem Planın hazırlanma süreci, öncesinde yapılan çalışmalar ve planın uygulanması ile ilgili bilgiler verilmiştir. Sunumun sonrasında 07.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen 1. Toplantıda alınan kararlar, bunun yanı sıra 2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eskişehir İl Eylem Planın değerlendirilmesi ve uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik konular görüşülmüştür.5395 Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı 

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında il düzeyinde yapılan çalışmalar hakkında bligilendirme amaçlı Vali Yardımcımız Ferhat ÇAĞLAR başkanlığında Kayamakamlarımızın ve Kurum temsilcilerimizin katılımları ile Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Yapılan toplantıda İl Çocuk Koordinasyonu Toplantısı Kararlarının ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, İlimizde Uygulanmakta Olan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Mahkemelerce Verilen Tedbir Kararlarına İlişkin Tablonun Sunumunun Yapılması,Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonuna İlişkin İlgili Kurumlarla İşbirliğinin Arttırılmasının Değerlendirilmesi gibi konular görüşüldü. 


Sonraki Sayfa: Sayın Valimiz ve Eşi, Çocuk Evimizi Ziyaret Etti

Önceki Sayfa : Bilgide Yarışıyoruz