Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Eylem Planları Geliştirme Çalıştayı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hazırlanarak 30/04/2016 tarih ve 29699 sayı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan Roman Vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planı (2016-2018) yerel düzeyde hazırlanacak olan eylem planlarının temellerinin oluşturulması amacıyla 30 Ocak -3 Şubat 2017 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenen “Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Eylem Planları Geliştirme Çalıştayları’nın ilkine ilimizden Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden Tepebaşı Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Aytuğ DUYGU, İŞ-KUR’dan iş ve meslek danışmanı Oktay ERYILMAZ, Büyükşehir Belediyesi’nden Meral SİNPAGAR, Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet KAPANOĞLU, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner COŞKUN, kanaat önderi Turan BEYAZKOÇ katılmışlardır.

Düzenlenen çalıştay ile Eskişehir il düzeyinde hazırlanacak eylem planının yanı sıra ulusal eylem planı için katkı sağlanmıştır.Sonraki Sayfa: Çocuk Evlerinden Turnuvalar

Önceki Sayfa : SİROMA Çalıştayı