SİROMA Projesi Sertifika Dağıtımı

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan, "Roman Açılımı" çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İncelemenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi-SİROMA" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilmektedir.

Proje kapsamında  hedef gruplara sunulan eğitim/mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitimler, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini artırmak, Kamu hizmeti sağlayan farklı kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak, hedef grupların sosyal içermelerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini geliştirerek, sosyal uyumu artırmak, hedef grupların, kamu hizmetlerine erişimlerini ve bu hizmetlere taleplerini artırmak, hedef grupların istihdam edilebilirliklerini artırmak hadeflenmektedir.

Proje Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne,
 Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul, İzmir, Tekirdağ olmak üzere 12 Pilot ilde uygulanacaktır.

Bu çerçevede, faaliyet kapsamında 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında 53 eğiticiye eğitim verilmiştir. 53 eğitici 12 ilde en az 1440 katılımcıya eğitim verecektir.12 Hadefe ilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ve Diyanet İşleri Başkanlığı personellerine ayrımcılıkla mücadele ve sosyal içermenin desteklenmesi konusunda ilimiz Eskişehirde  Odunpazarı Halk Eğitim Merkezinde I. Grup 22 katılımcı II. Grup 22 katılımcı toplam 44 kişi ile yapılan eğitim programına sona erdi.

Sona eren eğitim programında katılımcılara sertifika dağıtım töreni gerçekleşti. Törende katılımcılara hitaben konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sultan Murat AYDIN kurumlar arası koordinasyonun çok önemli olduğunu kimi hizmet dallarında 20 farklı kurumun bir arada çalışması gerektiğini belirtti. İl Müdürmüz Sultan Murat AYDIN daha sonra katılımcılara sertifikaları dağıttı.

Sonraki Sayfa: Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı

Önceki Sayfa : Sayın Valimiz ve Eşi, Çocuk Evimizi Ziyaret Etti