Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü


1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında, 25 Kasım , "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edildi. BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti.
Kadına yönelik şiddet; kadının yaşam  hakkının, güvenliğinin, onurunun, özgürlüğünün ve bedensel bütünlük hakkının sırf kadın olması nedeniyle cinsiyet ayrımcılığına dayalı bir insan hakları ihlalidir. Şiddetin kanun ve yasaların tek başına engelleyemeyeceği,  yasal düzenlemelere rağmen şiddetin önüne geçilemeyeceği görülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele ancak ilgili tüm kurumların ve toplumdaki  her bireyin sorumluluk alması ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerekmektedir.
 Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi kısa olan adıyla İstanbul Sözleşmesidir. 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmış ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 27 ülke tarafından imzalanmıştır.  24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak, 8 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye sözleşmeyi çekincesiz olarak onaylayan ilk devlettir. Bununla birlikte, İstanbul Sözleşmesi’nin iç hukuka yansıtılması amacıyla, Sözleşme tedbirlerine uygun şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hazırlanarak 2012 yılında yürürlüğe konmuştur. Söz konusu Kanun, getirdiği kapsamlı düzenlemelerle uluslararası alanda da emsal niteliğindedir.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013) ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015) ile yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurum/kuruluşlar arası işbirliği olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedeflenmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Hacettepe Üniversitesine yaptırılan 2013-2014 yıllarında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” sonucuna göre, hem kadınlar hem de erkekler açısından, kadına yönelik şiddet konusunda önemli bir farkındalığın oluştuğunu göstermektedir. Kadınlar şiddetle mücadelelerinde bir kurumdan yardım almasalar da, şiddetle mücadele alanında hizmet veren kurumlar hakkında bilgi sahibi olanların oranı, ülke genelinde azımsanmayacak düzeydedir. Ayrıca Kadın istihdamı konusunda pozitif ayrımcılık uygulamaları sayesinde kadının 2008’de iş gücüne katılım oranı %24,5 iken 2015’te  %31,6 , 2016 da %33.1 ve 2017 de %34.3’e kadar yükselmiştir.
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için sunulan hizmetler önleyici hizmetler ve müdahale hizmetleri olarak 2 başlık altında toplanmaktadır:
 
1)Önleyici hizmetler;
Toplumda kadına yönelik şiddetin ortaya çıkmasını önlemeyi hedeflemekte ve bu sorunun meydana gelmesine yol açan nedenlerin saptanmasını ve çözüm yollarının üretilmesini kapsamaktadır.
2) Müdahale hizmetleri;
Aile içinde şiddete maruz kalan kadınlara yönelik koruyucu ve tedavi edici  hizmetleri kapsamaktadır. Kadınların güçlendirilmesine ve toplumsal statülerinin yükseltilmesine yönelik cinsiyet eşitliği eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde eğitime katılımın ve okur-yazar oranlarının arttırılması, Belediyelerle yapılan iş birliği ile meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması ayrıca kadına yönelik şiddet konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, hizmet sunucuların eğitilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması çalışmaları ile aile içi şiddete neden olan olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması için faaliyetler sürdürülmektedir.
İlimizde 2016 yılı Nisan ayından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından;
-  1.109 kişiye psiko-sosyal destek, hukuki destek ve rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 2012 tarihinden itibaren bugüne kadar İlimizde 6284 sayılı kanun kapsamında hakkında tedbir kararı verilen 10.831 kişi vardır.
- 2013 yılından bu güne kadar kadın konukevi hizmetinden 325 kadın ve beraberindeki 216 çocuk, kadın konukevine bağlı ilk kabul biriminden ise 1744 kadın ve beraberindeki 918 çocuk yararlanmıştır. 
- Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı Tepebaşı ve Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezlerinde 2017 yılından itibaren 529 katılımcıya Aile Eğitim Programı kapsamında toplumsal cinsiyet eğitimi verilmiştir.
Müdürlüğümüz tarafından toplumsal yaşamda kadının güçlendirmek, eşit hak, fırsat ve imkânlardan yararlanmasına katkı sağlamak adına kadına yönelik şiddetle mücadeleye tüm gücümüzle devam edilecektir.
 Kadına yönelik şiddetle mücadelede huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için her türlü şiddeti kınıyor, bu önemli günün toplumda farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz.

 
Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Devir Teslim

Önceki Sayfa : Şehit ve Gazi Derneğinden Hayırlı Olsun Ziyareti