SİROMA Çalıştayı

Toplumumuzdaki dezavantajlı gruplar arasında yer alan Roman vatandaşlar değişen düzeylerde toplumsal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bireyleri toplumsal süreçlerde etkin biçimde var olma noktasında sıkıntılarla karşı karşıya bırakan ve son derece olumsuz toplumsal sorunları beraberinde taşıyan sosyal dışlanma, sosyal kalkınmayı baskılayan bir durumdur. Yoksulluk sosyal dışlanmanın hem yapısal bir unsuru hem de sonucu olması nedeniyle de gerek merkezi gerekse bölgesel düzeyde mutlak bir mücadele konusu olmaktadır. Bu tespitlerden hareketle Projenin genel hedefi şöyle belirlenmiştir: 

Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, özellikle Romanların işgücü piyasasına (sosyal güvence kapsamında) girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermeyi arttırmak, Romanların sosyal içermesinin desteklenmesi ile toplum refahına yönelik bir dönüşüm hareketi yaratmak”

Bu bağlamda hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri arasında gerekli eşgüdümün arttırılmasını, pilot bölgelerde yaşayan Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişimini ve talebini arttırmayı, hedef grupta yer alan vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlamakta olduğu ve proje kapsamında ilimizde çalıştay düzenlenmiştir.

Düzenlenen çalıştay da çıraklık programları, küçük işletmeleri destekleme projeleri ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki eğitim verilmesi gibi istihdamı desteklemeye yönelik tedbirlerin planlanması ve organizasyonu konuları ele alındı. 


Sonraki Sayfa: Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Eylem Planları Geliştirme Çalıştayı

Önceki Sayfa : Kurum Personelleri Masa Tenisi Turnuvası