SİROMA Ön İstişare Toplantısı

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan, "Roman Açılımı" çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İncelemenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi-SİROMA" Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansa edilmektedir.

Proje kapsamında  hedef gruplara sunulan eğitim/mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitimler, sağlık, istihdam, sosyal koruma ve sosyal yardım hizmetlerinin kalitesini artırmak, Kamu hizmeti sağlayan farklı kurumlar arasındaki koordinasyonu artırmak, hedef grupların sosyal içermelerine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini geliştirerek, sosyal uyumu artırmak, hedef grupların, kamu hizmetlerine erişimlerini ve bu hizmetlere taleplerini artırmak, hedef grupların istihdam edilebilirliklerini artırmak hadeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda ilimizde iştirakçi kurumlarımızın temsilcilerinin katılımı ile SİROMA Projesi kapsamında yapılna çalışmalar, romanların yaşadığı sorunlar, yapılabilecek çalışmalar ve çözüm önerileri görüşüldü. Gelen kurumlardan alınan bilgiler bakanlığımız tarafından yapılan çalıştayda bakanlığımıza iletilecektir.


Sonraki Sayfa: ASDEP Personelleri Sahada

Önceki Sayfa : BASIN DUYURUSU